Basic fees

  1. First meeting free of charge.
  2. Hourly fees start at 1 500 CZK.
  3. Fee in complex or more demanding cases will be agreed upon individually.

Flat rate tariffs

We also provide advantageous flat rate tariffs tailored according to specific requirements of particular client. Please contact us for further information.

On February 5th 2016 Czech Bar Association was authorized by Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic to administer out-of-court settlement of consumer disputes between an attorney and consumer arising out of Contracts on provision of legal services (based on Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, as amended). Website of this authorized body is www.cak.cz.

Základní ceník

  1. První schůzka zdarma
  2. Hodinová sazba od 1 500 Kč.
  3. Při rozsáhlejších nebo složitějších případech bude cena domluvena individuálně.

Paušální balíčky

Nabízíme zvýhodněné paušální "balíčky" dle specifických potřeb klienta. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.