Advokátní kancelář Šoralová / Law Office Šoralová

Kettnerova 1940/1
155 00, Praha 5
IČ: 048 48 772

Mgr. Lucia Šoralová, advokát / Mgr. Lucia Šoralová, attorney at law

+420 732 958 188
soralova@ak-soralova.cz
evidenční číslo ČAK: 16 880